NO KILL & DJURSKYDDSLAGEN


No kill innebär att vi aldrig avlivar en katt som med hjälp av vård och/eller rehabilitering kan leva ett gott liv. Vi avlivar aldrig katter som är skygga - dessa socialiserar vi efter ett noga utarbetat program. Sjuka/skadade katter får adekvat vård och får läka i lugn och ro. För att säkerställa att vårt arbete går i enighet med djurskyddslagen följer vi veterinärers rekommendationer - men tar alltid en second opinion om det avser avlivning. Detta för att ingen katt skall avlivas som kan behandlas och få ett bra liv.

Vi adopterar aldrig ut sjuka katter utan alla katter är friska då de lämnar föreningen, med undantag

för de som har en kronisk sjukdom. Alla katter kastreras, vaccineras och chippas av oss.


(För kattungar gäller krav om kastrering vid 6 månader - kvitto skall uppvisas av hemmet.)