INTRODUCERA EN NY KATT I HEMMET


Om du redan har en katt hemma och tar hem en ny familjemedlem rekommenderar vi att introduktionen görs stegvis. Detta dels då den befintliga katten inte ska känna att det kommer någon och inkräktar på reviret och dels för att den nya katten ska få bo in sig och känna sig välkommen,

samt trygg med var mat, låda och gömställe finns.

Feilway Friends kan vara ett bra hjälpmedel att införskaffa och sätta i vägguttaget någon vecka innan den nya kattens ankomst. En stegvis introduktion möjliggör en trygg relation mellan katterna.

Hur lång tid det tar är väldigt individuellt, allt från någon vecka till flera månader.


Steg 1:

Om möjligt, låt den nya katten få vara i ett eget rum till en början så den kan få vänja sig vid de nya dofterna och den nya miljön. I rummet behöver det finnas en kattlåda, ett gömställe, tex en kattigloo, klösbräda samt såklart vatten och mat. Gärna också någon filt eller liknande som katten har fått med sig från tidigare hemmet så att den kan känna trygghet i sin egen doft.


Steg 2:

Katter kommunicerar till stor del genom dofter. Efter att katterna varit separerade ett kort tag kan du "skifta" dofter, dvs ta tex en filt från den befintliga katten och lägg in till den nya och tvärtom.


Steg 3:

Låt den nya katten utforska nya hemmet på egen hand. Låt den befintliga katten vara i ett separat utrymme så att den nya katten kan utforska i lugn och ro.


Steg 4:

Låt den nya katten vara kvar i sitt eget rum. Ha dörren öppen till resten av bostaden men sätt ett kompostgaller eller liknande i dörröppningen. På så sätt kan katterna nosa på varandra men inte skada varandra fysiskt. Ge katterna mat samtidigt på varsin sida om gallret. Om de fräser mycket, placera deras respektive matskål längre ifrån gallret. När du märker att katterna börjar bli nyfikna på varandra och slutar fräsa så kan du plocka bort gallret och låta dem träffas under uppsikt av dig.

Se till att det finns flera liggplatser och att de har egna matskålar så de inte behöver konkurrera med varandra om dessa.